Trở lên trên
Viết bình luận11 Bình luận
  • TanNg
    Theo quy luật cung cầu thì nhiều người cùng bán dâm sẽ kéo giá xuống cực thấp, không đủ tiền mua iPhone nữa đâu.