Trở lên trên
Viết bình luận7 Bình luận
 • AvanSutoLatsu
  Tin TQ cảnh báo bão chắc lấy luôn từ đài của nó về phát lại. Mấy cái tàu trong clip cũng là tàu có chữ TQ. Công nhận mấy bác chịu khó soi, như em mà xem bản tin này nếu có nhìn lên màn hình thì cũng dồn hết tập trung về ngực chị ptv
 • signoreV
  Không có đâu. Ai cũng hữu dụng theo cách nào đó mà ☺
 • AvanSutoLatsu
  Tin TQ cảnh báo bão chắc lấy luôn từ đài của nó về phát lại. Mấy cái tàu trong clip cũng là tàu có chữ TQ. Công nhận mấy bác chịu khó soi, như em mà xem bản tin này nếu có nhìn lên màn hình thì cũng dồn hết tập trung về ngực chị ptv
 • DONPHAN2903
  Chắc chắn không phải lỗi thằng đánh máy
 • Baltimo
  A...lâu lắm mới thấy đồng chí 0 gửi link. Vắng đ/c ,phong trào chống tiêu cực trên LH giảm sút rõ rệt.Thông báo với các đ/c, đ/c 0 đây vừa lấy vợ nên đối với đ/c ấy chả có cái mẹ gì tiêu cực trên đời này nữa.