Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • Dracula_
    "Nếu chính quyền sai thì nhận lỗi trước dân, nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật"