Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
 • dangquang1020
  Tại sao tất cả đồng hồ đều quay ngược chiều bão
 • thangtm
  Sai nhé. Các cơn bão ở phía bắc tính từ đường xích đạo thì ngược chiều kim đồng hồ, còn ở phía nam thì cùng chiều. Một điểm nữa là không bao giờ có cơn bão nào vượt qua đường xích đạo
 • dangquang1020
  Tại sao tất cả đồng hồ đều quay ngược chiều bão
 • thangtm
  Sai nhé. Các cơn bão ở phía bắc tính từ đường xích đạo thì ngược chiều kim đồng hồ, còn ở phía nam thì cùng chiều. Một điểm nữa là không bao giờ có cơn bão nào vượt qua đường xích đạo
 • AvanSutoLatsu
  Cái này là học địa lý lớp 6
 • Uy_R76
  Như xoáy nước khi giật toilet ở Bắc và Nam bán cầu thôi.