Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
  • thiendv
    Kinh quá, không hiểu đóng thuế như thế nào nhỉ các thím? Doanh thu gấp 5 lần Viettel
  • doivuithe
    Lâu dài cũng nảy sinh vấn đề
    Thặng dư thương mại với Mỹ và các nước khác sẽ liên tục bị ép trong thương mại, trong khi thâm hụt với hàn, tàu không thể giảm được và 2 thị trường này cũng ít mặt hàng khỏa lấp được