Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
  • VTV
    Phỏng theo Battleground đây mà, chảo giắt ở mông, thập thò trong bụi nhỡ bị bắn vào mông thì không mất máu
  • ohisee
    Đấy, cứ bảo cấm biểu tình với lại cấm tụ họp đông người
  • bills4
    E sẽ phát động phong trào cầm kiếm chạy bộ, có ai tham gia không nhở ?!!