Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
  • thinker
    Nếu Internet Explorer mà cũng đòi làm trình duyệt mặc định, cớ gì bạn không đăng kí thi hoa hậu hoàn vũ?