6 Bình luận
 • vnn95
  Tôi lói rồi, từ từ Nhạ tôi sẽ no!
 • qpqpqwperyppu
  có ai có thể cho biết vợ con của mấy con này sống như thế nào không? nếu chúng thấy hạnh phúc thì xã hội đi càng ngày càng xuống cmnr
 • tuannguyenvt
  Để đc đi dạy củng tiền, đi dạy xa muốn về gàn củng tiền, muốn gần ko phải đi xa củng tiền, muốn ko bị giảm biên chế củng tiền..... mà đồng lương chết đói như vây đến sống còn giật gấu vá vai, lấy đâu ra mà chạy chọt???
 • gaidepthitcho
  Ỵt mịa nhà dột từ nóc và hệ thống thì méo thể kiểm soát nổi
Website liên kết