Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • kissme
    Thế theo cái ông gọi là Giáo Sư này, đi thi chỉ nên thi những cái "sẽ dùng đến", vứt mịa nó mấy cái gọi là giải bất phương trình đi ?
    Còn dấu ấn "đỉnh trí tuệ " phải có thiệt nhiều, chứ đi thi làm gì nhiều cho mệt ?
  • chaududan
    Đường lên đỉnh Australia