Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • b_y
    viết như thể người VN hồi trước tốt đẹp lắm đấy , chẳng qua giờ phương tiện đưa tin nhiều quá nên mấy cái tiêu cực dễ thấy thôi
  • b_y
    viết như thể người VN hồi trước tốt đẹp lắm đấy , chẳng qua giờ phương tiện đưa tin nhiều quá nên mấy cái tiêu cực dễ thấy thôi