Trở lên trên
Viết bình luận20 Bình luận
  • GorillaKK
    Tôi khẳng định video clip đã bị cắt ghép nhằm mục đích nào đó, tất cả các phương tiện bị dừng lại kiểm tra đều có bước kiểm tra giấy tờ và lỗi vi phạm đầu đủ, (nhưng đã bị cắt xén). Việc kiểm tra này hoàn toàn thuộc quy trình được thực hiện hàng tuần. Ngoài ra một số người dân đã rất hợp tác với đội kiểm tra khi tình nguyện giao nộp các tờ giấy có hình dạng giống tiền có nguồn gốc không rõ ràng.