Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Tvtechco
    Các ngân hàng đều chi lãi ngoài , nhưng các ngân hàng chi cho khách nào có khách đó ký nhận riêng Oceanbank chi mà không thèm ghi chép vào hệ thống , có chi nhánh cứ vất cả cục tiền tỷ cho mấy em nhân viên thân cận với xếp để tự đi đưa cho khách, xếp thậm chí không bắt nhân viên đó ký nhận . Kết quả là mấy em đó đều sắm được ô tô, giám đốc đó được xử trong đợt này . Thế mà vẫn kêu oan