Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • Tvtechco
    Xài Samsung khốn khổ khi làm hỏng màn vì đắt . Nhưng với em này hỏng bất kỳ cái gì thì cũng đáp đi luôn .
  • kekin
    cứ tưởng cha này chỉ chuyên phần mềm, ai dè phần cứng làm ngon vãi đạn.
  • bills4
    Làm chất quá lại khó sửa chữa, máy này thợ nghiệp dư chỉ có trả lại máy