Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
  • TanNg
    Không tiêu được thì mua lại trái phiếu, giảm nợ công đi.