Trở lên trên
Viết bình luận13 Bình luận
  • kedienro
    Hết đồng chí X lại tới cái lò. Nói huỵch toẹt ra không được à.