Trở lên trên
Viết bình luận25 Bình luận
 • kekin
  Xi, xà bệt khi cha ché bun ra tô mi rành đố tế
  Ten gồ khe vài la gồn tia gố ôi
  Vi, kề tù mi la đá da sta va da màm đô mén em.
  Moe xà me cà mi nố kê dố voi

  Tu, tòe rà xè lima lì đa xồ dén mê tà
  Mề gồ da xê cóng mê phói da r-mân gối plan
  Sừ rù cù pình xa lùa xe xì le đén pú xô
  Dà, dà mè tè tu sa nồ ma kề rôn nô man
  Rồ gồ mề se tím đồ bao tì tiêm nó mà
  Tè sì tề lồ ma lồ si mình gu ngó phú đô

  Đét-s pa xi tồ
  Kè rồ rẹt pì ra tu cu lồ Đét-s pà xi tồ
  Đè khè khè tè đi ga cô xa xa đô í đồ
  Pà rà khè tà còn đe xi nô s-ta cón mí gô
  Đét-s pa xi tồ
  Kè rồ đẹt nù đa te bè xô Đét-s pà xi tồ
  Phì mà là pà re đe đe tu la be rín tồ
  Yè xè lẹc tù cuề pô tu đung man nú s-c-rí tô

  Oh…Ki rồ vé bày la tù bê lồ, ki rô se tú rế mù
  Kê lề sen nhe xa mí bô ca, tlu ga re phá vô ri tô
  Đe khà me sồ b-re bà sa tù xố nà xe pế lí nồi
  A sa p-rô vô ca tố g-ri tô, y căng vi đê cóp pe li đô

  Rap:
  Xi te pi đun be so vèn đá mê lồ
  Dò xé ken táp bèn sang đồ lồ
  Dè vô tiêm pin tèn tán đồ lồ
  Mà me tes đam đỳ đan đồ lồ
  Xa bê kê tù cô ra don con mi gố tà xề bằm bằm
  Xa bê kê xà quê qua ta bu can đố đề mì bằm bằm
  Vèn p-ruê ba đê mì bô ca pa ra cô mô tề xá bê
  Kê rô, kê rô, kê rô vê coan tô a mô ra ti tề cá bê
  Dù nồ tèn gồ pi xa dâu mai ké rố đè đờ gà hề
  Ém pá xé mô len tô ddess quê xà lá hê

  Pà xí tóa pá xì tồ, xóa vé xóa vè xì tồ
  Nố vá móc pế gàn đồ, pồ gí tố pố gi tồ
  Quan đô tu mề rê sà côn ê xa đề t-rê xà
  K-rế kê rê má li xa công đê li cà đế xà
  Pà xí tóa pá xì tồ, xóa vé xóa vè xì tồ
  Nố vá móc pế gàn đồ, pồ gí tố pố gi tồ
  De ke xao bề zê xè hun rrrrrom pê cà uê xà
  Pế rố pá món ta loa ki tang gô là pía xa, ô dê

  Đét-s pa xi tồ
  Kè rồ rẹt pì ra tu cu lồ Đét-s pà xi tồ
  Đè khè khè tè đi ga cô xa xa đô í đồ
  Pà rà khè tà còn đe xi nô s-ta cón mí gô
  Đét-s pa xi tồ
  Kè rồ đẹt nù đa te bè xô Đét-s pà xi tồ
  Phì mà là pà re đe đe tu la be rín tồ
  Yè xè lẹc tù cuề pô tu đung man nú s-c-rí tô

  Oh…Ki rồ vé bày la tù bê lồ, ki rô se tú rế mù
  Kê lề sen nhe xa mí bô ca, tlu ga re phá vô ri tô
  Đe khà me sồ b-re bà sa tù xố nà xe pế lí nồi
  A sa p-rô vô ca tố g-ri tô, y căng vi đê cóp pe li đô

  Đét-s pa xi tồ
  Và mùa cề lù lù nap la dan puê tù ri cồ
  Hà s-tà khề là xồ la gri tên Nai Bên đí tồ
  Pà rà khề mì xì lô xê kê đê cốn tí gô

  Pà xí tóa pá xì tồ, xóa vé xóa vè xì tồ
  Nố vá móc pế gàn đồ, pồ gí tố pố gi tồ
  Kê lề sen nhe xa mí bô ca, tlu ga re phá vô ri tô
  Pà xí tóa pá xì tồ, xóa vé xóa vè xì tồ
  Nố vá móc pế gàn đồ, pồ gí tố pố gi tồ
  A sa p-rô vô ca tố g-ri tô, y căng vi đê cóp pe li đô

  Đét-s pa xi tồ
 • kekin
  Xi, xà bệt khi cha ché bun ra tô mi rành đố tế
  Ten gồ khe vài la gồn tia gố ôi
  Vi, kề tù mi la đá da sta va da màm đô mén em.
  Moe xà me cà mi nố kê dố voi

  Tu, tòe rà xè lima lì đa xồ dén mê tà
  Mề gồ da xê cóng mê phói da r-mân gối plan
  Sừ rù cù pình xa lùa xe xì le đén pú xô
  Dà, dà mè tè tu sa nồ ma kề rôn nô man
  Rồ gồ mề se tím đồ bao tì tiêm nó mà
  Tè sì tề lồ ma lồ si mình gu ngó phú đô

  Đét-s pa xi tồ
  Kè rồ rẹt pì ra tu cu lồ Đét-s pà xi tồ
  Đè khè khè tè đi ga cô xa xa đô í đồ
  Pà rà khè tà còn đe xi nô s-ta cón mí gô
  Đét-s pa xi tồ
  Kè rồ đẹt nù đa te bè xô Đét-s pà xi tồ
  Phì mà là pà re đe đe tu la be rín tồ
  Yè xè lẹc tù cuề pô tu đung man nú s-c-rí tô

  Oh…Ki rồ vé bày la tù bê lồ, ki rô se tú rế mù
  Kê lề sen nhe xa mí bô ca, tlu ga re phá vô ri tô
  Đe khà me sồ b-re bà sa tù xố nà xe pế lí nồi
  A sa p-rô vô ca tố g-ri tô, y căng vi đê cóp pe li đô

  Rap:
  Xi te pi đun be so vèn đá mê lồ
  Dò xé ken táp bèn sang đồ lồ
  Dè vô tiêm pin tèn tán đồ lồ
  Mà me tes đam đỳ đan đồ lồ
  Xa bê kê tù cô ra don con mi gố tà xề bằm bằm
  Xa bê kê xà quê qua ta bu can đố đề mì bằm bằm
  Vèn p-ruê ba đê mì bô ca pa ra cô mô tề xá bê
  Kê rô, kê rô, kê rô vê coan tô a mô ra ti tề cá bê
  Dù nồ tèn gồ pi xa dâu mai ké rố đè đờ gà hề
  Ém pá xé mô len tô ddess quê xà lá hê

  Pà xí tóa pá xì tồ, xóa vé xóa vè xì tồ
  Nố vá móc pế gàn đồ, pồ gí tố pố gi tồ
  Quan đô tu mề rê sà côn ê xa đề t-rê xà
  K-rế kê rê má li xa công đê li cà đế xà
  Pà xí tóa pá xì tồ, xóa vé xóa vè xì tồ
  Nố vá móc pế gàn đồ, pồ gí tố pố gi tồ
  De ke xao bề zê xè hun rrrrrom pê cà uê xà
  Pế rố pá món ta loa ki tang gô là pía xa, ô dê

  Đét-s pa xi tồ
  Kè rồ rẹt pì ra tu cu lồ Đét-s pà xi tồ
  Đè khè khè tè đi ga cô xa xa đô í đồ
  Pà rà khè tà còn đe xi nô s-ta cón mí gô
  Đét-s pa xi tồ
  Kè rồ đẹt nù đa te bè xô Đét-s pà xi tồ
  Phì mà là pà re đe đe tu la be rín tồ
  Yè xè lẹc tù cuề pô tu đung man nú s-c-rí tô

  Oh…Ki rồ vé bày la tù bê lồ, ki rô se tú rế mù
  Kê lề sen nhe xa mí bô ca, tlu ga re phá vô ri tô
  Đe khà me sồ b-re bà sa tù xố nà xe pế lí nồi
  A sa p-rô vô ca tố g-ri tô, y căng vi đê cóp pe li đô

  Đét-s pa xi tồ
  Và mùa cề lù lù nap la dan puê tù ri cồ
  Hà s-tà khề là xồ la gri tên Nai Bên đí tồ
  Pà rà khề mì xì lô xê kê đê cốn tí gô

  Pà xí tóa pá xì tồ, xóa vé xóa vè xì tồ
  Nố vá móc pế gàn đồ, pồ gí tố pố gi tồ
  Kê lề sen nhe xa mí bô ca, tlu ga re phá vô ri tô
  Pà xí tóa pá xì tồ, xóa vé xóa vè xì tồ
  Nố vá móc pế gàn đồ, pồ gí tố pố gi tồ
  A sa p-rô vô ca tố g-ri tô, y căng vi đê cóp pe li đô

  Đét-s pa xi tồ
 • signoreV
  Đậu! Đang nghe lò tôn gì thế này? Tiếng TBN, BDN hay là tiếng Ấn, Thái, Khmer vậy trời
 • itanium7000
  Bài như khỉ.
  P/S: Đã bỏ công ra quay lại không dùng máy cho tử tế, đi dùng smartphone (hoặc cái gì đó cùi tương tự) để quay.
 • heroic
  truất vl
 • fast_furious
  Phổ cập Bolero toàn cầu
  Hãy cảm ơn những con người như Tài SML
 • SeineRiver2
  Có cái bài gì mà bạn rapper bụp 1 cái xuất hiệp rồi bụp 1 cái bốc khói biến mất cơ ấy mới là giống vị thần
 • downfall
  Tưởng là chơi kiểu borero nữa cơ
 • thuephongtro
  Phụt thật, lời khó vậy mà cũng thuộc được
 • Kent_VC
  nghe ở tốc độ 1.25 chất vãi cả đ**, thề với các bác luôn
 • nhatlamottit
  Một hai lần còn vui riết nhảm bỏ mẹ
 • TramAnh77
  Hát rõ lời vãi, đéo như thằng hát bản gốc hát gì mà cứ xì xồ nhanh nghe ko kịp
 • YTroiDatOi
  Không những phong cách đỉnh mà a còn thông thạo cả 2 thứ tiếng khmer và tây ban nha , 2 ngôn ngữ ấy hoà quyện làm nên 1 siêu phẩm .. Riêng màn rap thì đm , thoắt ẩn thoắt hiện , phong cách chậm rãi , quý sờ tộc .. Lại qên bản gốc cmnr Đm 


  Comment chất quá