Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • bogo
    Cảm giác bất công khi tiền của xây dựng đều đổ vào chốn thành thị trong khi ở những vùng xa lại phải thế này. Đều là con ng như nhau mà sau lại phân biệt vậy nhẻ. Bất công.