Trở lên trên
Viết bình luận18 Bình luận
  • motbit
    2 lần mua điện thoại ngu đều là 2 lần vào tinh tế đọc review