Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • kekin
    - Anh ơi, đưa tiền em đi chợ.
    - Lấy ảnh thờ của anh đi mà mua nhé. Chút ra đó anh mở tính năng trả tiền