Trở lên trên
Viết bình luận18 Bình luận
  • kanishi
    Masan thì tạo diện mạo cái đéo gì, đầu độc dân tộc bằng hoá chất.
  • thinker
    Thaco lãi lắm thật. Hạ giá ô tô tiếp đi, cứ đà hạ giá này 3~4 năm nữa @kanishi có khi mua được mà chỉ phải trả góp 50%.