Trở lên trên
Viết bình luận7 Bình luận
 • dongtataydoc88
  Việt Nam: khiển trách.
 • SuperLushen
  Vậy mới biết dân VN mình hiền đến như nào . . . hay do người ta giỏi dắt mũi nhỉ
 • kedienro
  Báo chí oánh chị Tiến sml nhỉ. Tòa án thì kết luận éo phải thuốc giả. Chuyên gia ngành y tế thì vẫn đang cãi nhau om tỏi có phải thuốc giả hay không. Chỉ có báo chí với mấy bác dân chủ là kết luận thuốc giả.
 • bangrobe
  Chị Tiến vốn không được lòng truyền thông, lại không có phe cánh nào rõ rệt. Chắc cũng không được lòng phe dược trong nội bộ nên dính cú này khá khó.
 • amepropre
  đã học anh cả thì học cho hết bài. Xử chị Tiến như anh họ Trịnh là đúng bài đúng tội.