Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
 • VTV
  Mỗi dịp thế này là lều báo lại hớt váng được ít nhất 3 bài: Biển người ùn ùn về quê, Hà Nội thanh bình vắng vẻ và bào chốt là Biển người ùn ùn quay trở lại Hà Nội
 • VTV
  Mỗi dịp thế này là lều báo lại hớt váng được ít nhất 3 bài: Biển người ùn ùn về quê, Hà Nội thanh bình vắng vẻ và bào chốt là Biển người ùn ùn quay trở lại Hà Nội
  • Nova
   @VTV chuẩn bị loạt theo thời tiết, mùa vụ:
   - người hà nội đon tiết thu đẹp, kèm ít ảnh chụp bờ hồ, lá vàng rơi.
   - người hà nội trong cơn gió lạnh đầu mùa
   ...
   Năm nào cũng thế