Trở lên trên
Viết bình luận16 Bình luận
  • Nova
    @kudzuvn củi tươi là đang đương chức. Còn mấy ông này kiểu như mùn cưa, cành vụn.
  • Nova
    Từ giờ đến cuối năm là bẻ vây cánh. Đánh đúng bài tầu luôn.