Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • chipping
    VN mình mấy trạm BTS; BSS antena RF (radio frequency) range làm gì thấp đến mức 600MHz nhỉ, nên dùng ở VN có phát huy?