50 Bình luận
  • zui_ze
    Sờ đâu thối đấy, tốt nhất là đừng lật lên
  • Nova
    Đề nghị quy ra tượng cho đỡ to
  • ducmanno1
    “Bóc phốt” sai phạm gây thiệt hại gần trăm tượng đài của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Website liên kết