Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
  • tutuxinhxich
    9 tháng đầu khởi nghiệp thì hết 3 tháng lỗ và 6 tháng hòa vốn. Khách hàng phản ánh thái độ phục vụ của nhân viên chưa tốt, khẩu vị chế biến không ổn định. Anh liên tục đào tạo nhân viên, cải thiện phong cách phục vụ, thực đơn. Đến tháng thứ 10, tín hiệu dần khởi sắc với doanh thu 600 triệu đồng, bắt đầu có lãi.

    Giỏi quá.