Trở lên trên
Viết bình luận25 Bình luận
 • cuong205a
  @kekin ngữ cảnh dở thôi. Người xưa Dùng như bên dưới thì nó duyên hẳn
  .
  Tuyên Quang, Hoằng Hoá cũng thờ vua.
  Nắng cực cho nên phải mất mùa.
  Lại đứng đầu bờ xin xỏ chị.
  Chị nỡ lòng nào chị chẳng cho 
 • signoreV
  @signoreV

  Sông Hương nước chảy mù anh đợi.
  Bắc Bình nắng cực cá ko reo.
  Nhất nhật tồn sinh tu phải đạo.
  Tam niên khu động bát niên sầu
  Tích xuân chiêu giá sáo vị thu
  Thẩm du tai tế lóng trong sường

  Anh hùng bên sông đương tự sáng
  Thiếu nữ trên cầu mụ lông dưng....
  Phú Quý đa thê đường đường thụ.
  Bần cùng thê tử nhẹm nhẹm thìn.
  Phu thác thê tồn thương tắc kiệt.
  Thê tồn thê thích điện lù lù
  Gái quốc sắc lò tôn dzũ đệ
  Trai anh hùng cự bặc đại du
  Phạm thái dzấn khu công khủ đội
  Bách niên khu động bách niên sầu.
   

  Bài thơ Huế kinh điển
 • kekin
  Sau này chắc có bản bốn lù, mắc cục, lí biêm... luôn quá. Những kiểu tít này mình chả phản đối nhưng phải là từ có có nghĩa, nắng cực là từ không có nghĩa gì cả, chỉ là chơi chữ để đọc lái, tức là từ này đưa ra là ai cũng đều đọc lái để từ nó có nghĩa. Cho nên, nắng cực luôn có nghĩa là nứng...

  Team này toàn người có tài mà tào lao hết sức. Tựa bài Nóng Như Cái Lò còn dễ nuốt trôi hơn.
 • signoreV
  @cuong205a

  Tát Nước

  Tác giả: Hồ Xuân Hương

  Đang cơn nắng cực chửa mưa tè,
  Rủ chị em ra tát nước khe.
  Lẽo đẽo chiếc gầu ba góc chụm,
  Lênh đênh một ruộng bốn bờ be.
  Xì xòm đáy nước mình nghiêng ngửa,
  Nhấp nhỏm bên bờ đít vắt ve.
  Mải miết làm ăn quên cả mệt,
  Dang bang một lúc đã đầy phè.
   

  Thơ của thi sĩ họ Hồ ????
 • cuong205a
  Title này mà ko ra đảo thì tôi rất có lỗi với chị Minh, admin giấu tên chia sẻ
 • kekin
  Sau này chắc có bản bốn lù, mắc cục, lí biêm... luôn quá. Những kiểu tít này mình chả phản đối nhưng phải là từ có có nghĩa, nắng cực là từ không có nghĩa gì cả, chỉ là chơi chữ để đọc lái, tức là từ này đưa ra là ai cũng đều đọc lái để từ nó có nghĩa. Cho nên, nắng cực luôn có nghĩa là nứng...

  Team này toàn người có tài mà tào lao hết sức. Tựa bài Nóng Như Cái Lò còn dễ nuốt trôi hơn.
  • thangtm
   @kekin sao lại vô nghĩa. Có nghĩa đàng hoàng mà
  • cuong205a
   @kekin ngữ cảnh dở thôi. Người xưa Dùng như bên dưới thì nó duyên hẳn
   .
   Tuyên Quang, Hoằng Hoá cũng thờ vua.
   Nắng cực cho nên phải mất mùa.
   Lại đứng đầu bờ xin xỏ chị.
   Chị nỡ lòng nào chị chẳng cho 
  • signoreV
   @kekin có nghĩa mà. Từ địa phương, ở Huế dùng suốt
  • signoreV
   @cuong205a

   Tát Nước

   Tác giả: Hồ Xuân Hương

   Đang cơn nắng cực chửa mưa tè,
   Rủ chị em ra tát nước khe.
   Lẽo đẽo chiếc gầu ba góc chụm,
   Lênh đênh một ruộng bốn bờ be.
   Xì xòm đáy nước mình nghiêng ngửa,
   Nhấp nhỏm bên bờ đít vắt ve.
   Mải miết làm ăn quên cả mệt,
   Dang bang một lúc đã đầy phè.
    

   Thơ của thi sĩ họ Hồ ????
  • signoreV
   @signoreV

   Sông Hương nước chảy mù anh đợi.
   Bắc Bình nắng cực cá ko reo.
   Nhất nhật tồn sinh tu phải đạo.
   Tam niên khu động bát niên sầu
   Tích xuân chiêu giá sáo vị thu
   Thẩm du tai tế lóng trong sường

   Anh hùng bên sông đương tự sáng
   Thiếu nữ trên cầu mụ lông dưng....
   Phú Quý đa thê đường đường thụ.
   Bần cùng thê tử nhẹm nhẹm thìn.
   Phu thác thê tồn thương tắc kiệt.
   Thê tồn thê thích điện lù lù
   Gái quốc sắc lò tôn dzũ đệ
   Trai anh hùng cự bặc đại du
   Phạm thái dzấn khu công khủ đội
   Bách niên khu động bách niên sầu.
    

   Bài thơ Huế kinh điển
  • vnn95
   @cuong205a Lại nhớ bài Tích xuân
   Tích xuân chiêu giá sáo vị thu
   ...............

  • dominhquan
   @vnn95 , @cuong205a , @kekin, @signorev, @sosk dịch luôn hộ em "Bích Minh" với.
  • vnn95
   @dominhquan
   Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung:Bà Nguyễn Bích Minh
   Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn 
  • signoreV
   @cuong205a Trạng Quỳnh đó má. Thiên tài chơi chữ nói lái ????
  • cuccu1
   @kekin Nắng cực là nắng quá, nắng ghê. Chứ không phải là nắng cực là nắng cực đâu pa
  • linpack08
   @kekin nó có nghĩa là trời rất nắng, nắng nhiều, nhưng dùng rất nắng hay nắng nhiều thì mang sắc thái khách quan, còn nắng cực thì mang ý chủ quan của người nói bác có ý khác không
  • tieuphu
   @signoreV Có bài Thu đạm không bác
  • signoreV
   @tieuphu hình như cụ Nguyễn Khuyến quên chưa sáng tác bài thơ này
  • TKM
   @kekin em đồng ý với bác. Dù bảo có nghĩa, thì team cũng đang cố tình hướng người ta vào nghĩa nói lái mà chẳng có mục đích gì (ngoài câu view rẻ tiền).
  • qhchau
   @kekin bài này lâu rồi này: Nóng cái đéo
   https://goo.gl/GsTvzB
 • bookmarks1
  người ta đặt tựa phim phải né thành "chôn nhời" mà mấy bạn này bạo dữ
 • vnn95

  Tích xuân chiêu giá sáo vị thu
  Thẩm du tai tế sóng long trường
  Thứ niễu lò tôn ngồi tượng sứ
  Anh hùng chiểu trái tự thẩm du 
 • thuephongtro
  Nghe chĩ muốn bắc cực
 • ky0nguy3n
  Nhất nhật sinh tồn tu phải đạo
  Tam niên khu động bách niên sầu
  Phú quí đa thê đường đường thụ
  Bần cùng vô thiếp nhẹn nhẹn thừng.
  Dịch:
  Một ngày sống tu cho phải đạo
  Ba năm sâu động trăm năm buồn
  Trong nhà lắm vợ giàu sang ngạo
  Đến nghèo không vợ sánh vai cùng.
 • hoidulich
  www.nhucailo.com