Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • cutataxoa
    Thì thím thớt nhờ bác Tấn cấp cho cái học hàm Giáo sư Linkhay. Người ta chỉ quan tâm và kêu cái xưng danh cao nhất thôi.
  • BoKua
    May của Lam là làm ở mẫu quốc, nhỉ?
  • chaududan
    Viện khxh và đhqg là cơ quan ngang bộ nên rất thoáng. Bộ gd thỉnh thoảng cà khịa nhưng ko làm gì được đâu