1 Bình luận
  • vnn95
    Chỉ góp ý với anh Tài Phan, lên sóng đài quốc gia anh đừng dùng từ "chuẩn chỉnh" Tra nát từ điển không có từ này.
Website liên kết