Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • vtkuyen
    Cho dù tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc cũng dược sử dụng nhiều nhưng rất khó để học thông thạo được. Đặc biệt là hệ thống ký tự phức tạp sau khi học một thời gian nếu bỏ qua rất nhanh chóng quên mất những gì đã học. Hơn nữa để xem một bộ phim tiếng Trung không phụ đề nhiều người mất đến hai năm để học. Khác với tiếng Trung học tiếng Tây Ban Nha dễ dàng hơn bạn tưởng nó được bình chọn là một trong những ngôn ngữ dễ học nhất hành tinh.