Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • vtkuyen
    Trong khi bạn có thể dễ dàng đăng ký lớp học cùng một người bạn hoặc kết bạn với một ai đó tới từ cùng đất nước của bạn, nếu bạn muốn học tốt, bạn cần chống lại sự cám dỗ của việc ghép đôi với họ trong lớp học?