Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
  • thinker
    Tít hình như sai sai, đọc cả bài ko thấy GS Châu nói gì cả luôn. Toàn thấy Trương Gia Bình chém.