Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • Tvtechco
    Uber với Grab ở Việt Nam thì giờ đối tác cũng mua xe rồi thuê tài . Hoạt động y chang Taxi dù nhưng có phép
  • TuyPhong
    Rát hết tai vì mấy ông VTV cứ suốt ngày kinh tế 4.0 mà không biết có định nghĩa được không!?