Trở lên trên
Viết bình luận11 Bình luận
  • SOMONG
    Dân này chỉ có quyền đóng thuế và tự hào thôi, còn lại đéo có quyền gì hết.