Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • Danang_Hongtuc
    Ở mình kinh doanh viện dưỡng lão được chưa các bác nhỉ
  • Jennyhp
    Cái này mình cũng băn khoăn. Kể cả ở những gia đình rất giàu có, nhiều nhà người già chỉ ăn và ngủ, đi loanh quanh trong nhà chẳng làm gì, con cháu cũng đi suốt đâu có thời gian nói chuyện Vậy thì buồn chết được. Còn đưa vào viện dưỡng lão lại thấy cứ sao sao.
  • Botram
    Hiếu orion làm rồi đấy, ở Việt nam vướng mắc lớn nhất là thói quen, định kiến và lương hưu thấp