Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • WolfR
    Và sáng nay PDR đã toả sáng như một vị thần. Công nhận thằng này khôn khiếp. Nhận thấy giá nhà tăng phi mã nên làm cú "thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu", vừa tống cổ được khách hàng cũ, vừa rộng đường để lập dự án mới hoặc sang tay hẳn ăn chênh lệch. Ai cũng hiểu với biến động thị trường những năm vừa rồi thì con số 20% đền bù hợp đồng cho khách hàng chả thấm vào đâu với lợi nhuận khủng từ việc điều chỉnh lại giá bán căn hộ.