Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • ohisee
    trò này, bản chất vẫn là cào bằng. Như trò nghèo ở HN và trò giàu ở ngoại tỉnh là thấy ngay bất công.