Trở lên trên
Viết bình luận16 Bình luận
  • Nova
    Kinh nghiệm của e với Lg quá đau buồn, e xin phép nêu quan điểm cá nhân. Hãy tránh xa đồ LG
  • Nội dung được gửi bởi spammer