Trở lên trên
Viết bình luận26 Bình luận
 • Duy_Truong
  Hoá ra cũng có nhiều ông sống giản dị chứ không phải có mỗi một ông như được dạy.
 • hocvalamtudau
  Ông Mu Ray xứ Mặt Trời
  Về hưu vẫn sống cuộc đời thanh cao
  Người Tử Tế xứ Đông Lào
  Về hưu hẳn cũng thanh cao như người?