Trở lên trên
Viết bình luận14 Bình luận
  • Nova
    Ko biết đi Nhật chữ bệnh tốn bao nhiêu các bác?!
  • lylienket
    Youtube
    @nova Chưa biết bác ơi, cần tham vấn thêm; trong lúc chờ đợi bác nghe tạm ca sĩ trẻ này