Trở lên trên
Viết bình luận11 Bình luận
  • trankhoan
    Lại nhớ đến vụ khởi tố xây dựng trái phép chuồng gà ở Cao Bằng và chuồng vịt tại Bình Chánh TP Hồ Chí Minh.