Trở lên trên
Viết bình luận18 Bình luận
 • tuannguyenvt
  cái từ "tùy" trong văn hóa của người mình nghĩa là tao thích thì tao cho, không thích thì mày cút )
 • TanNg
  Quốc hội giờ thành đóng cửa bảo nhau, chính phủ mở hơn quốc hội mấy lần
 • hocvalamtudau
  Quốc Hội hôm nay mới ra thông
  báo với nhân dân: chớ có trông
  đợi rằng tao sẽ cho mày dự
  những phiên họp mật. Nhớ: đừng hòng!
 • lylienket
  "QH là dân, dân quyết sai dân chịu chứ kỷ luật ai?" link: https://goo.gl/4ATvKN nói như này vừa dễ hiểu lại súc tích.