Trở lên trên
Viết bình luận9 Bình luận
  • halv2000
    Hổ cũng có 3-7 loại hổ. Hổ Việt nam là thứ hổ chết đói trong Thủ lệ!