6 Bình luận
 • MariaLinhLinh
  Trích Tuyên Ngôn Độc Lập của Bác Hồ:
  "Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
  Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.
  Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.
  Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn."
 • vnn95
  Hút máu nhiệt tình!
 • Kent_VC
  thực tế bọn chủ đầu tư còn phải nói giảm nói tránh con số báo lên trên ấy chứ
 • MariaLinhLinh
  Trích Tuyên Ngôn Độc Lập của Bác Hồ:
  "Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
  Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.
  Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.
  Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn."
 • Strom
  Cơ mà hay nhỉ dừng hợp đồng vì đối tác quá lãi
 • ngocvietcode
  giờ phải dọn dẹp đống s*** của # thôi chứ biết làm thế nào.
Website liên kết