12 Bình luận
 • hocvalamtudau
  kiêng tắm để tránh sát hại vi khuẩn vi trùng nữa anh ơi
 • hocvalamtudau
  kiêng tắt AI nữa, AI sau này nó cũng biết sợ, biết đau
 • Tyfoon
  Thực ra mình đang ăn xác thối, mấy ông trồng ông í cắt cổ rồi còn giề
 • b_y
  không phải trái cây thực tập tạo ra để hấp dẫn động vật nhằm phân tán hạt giống à
 • chuberong102
  Đây là đòn giáng mạnh vào phong trào thực dưỡng đang lên cao !!!
 • nkson
  thật ra, mình đã từng nghe bản thân Đức Phật đã nhiều kiểu trải qua là một cái cây. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, thì không có việc ăn chay, ăn mặn mà chỉ có đi khất thực và thọ thực - cho gì ăn nấy.
 • chuberong102
  Ăn lành mạnh là chỉ ăn gạo nứt, gạo nứt đầy đủ chất. Ăn thịt là mang bệnh, người châu Á giàu dương nên phải ăn âm vào cho nó bớt dương đi v.v... Còn nhiều lý thuyết nữa sách Việt Nam viết rất không hợp lý. Có thể do về VN lý thuyết này bị biến tướng.
Website liên kết