Trở lên trên
Viết bình luận15 Bình luận
 • TKM
  Anh sai đường em không chịu được...
 • dieuhau
  GD sở Khoa học & CN 1 tỉnh, học vị tối thiểu là Thạc sĩ (bằng thật) trở lên. Sao khoái đụng tay đụng chân vậy
  Chắc say rồi.
 • Duy_Truong
  Lại chuyện trong bình, anh em xử lý nội bộ với nhau thôi.
 • DungMap2012
  Chắc say rồi cộng với có hiềm khích gì từ trước nên sẵn giải quyết luôn Kỳ này lên báo ê mặt, còn có khả năng mất khen thưởng cuối năm.
 • bazoka
  Phải có cơ to hoặc có đứa chống lưng - mới dám chơi lại sếp
  Chứ quan hệ GĐ Sở với lái xe chỉ là 1 chiều - Dek bao giờ có chiều ngược lại mà dám bật.
  ông nào chưa về các Sở ở các tỉnh chưa biết, GĐ Sở ở đấy như vua của đ/ vị.