Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • HansNam
    ngày xưa các cụ dạy Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, bây giờ lại lôi ra quyền "được quên" hả nghe là biết áp dụng cho ai rồi