Trở lên trên
Viết bình luận13 Bình luận
  • thinker
    Một anh Duy khác là anh @motbit cũng yêu em Hà, sau 2 tháng chia thay anh xăm thêm chữ Bá vào sau thành chữ Duy Hà Bá. Sau này người yêu mới hỏi, anh bảo "Hà Bá là đai diện cho Thủy Tinh trong mối tình với Mỵ Nương, anh cũng thế, yêu em ngàn đời suốt kiếp, sông cạn núi mòn, miễn là lò em còn nóng thì củi anh còn ướt ở trong em..."
  • Bazoda
    @thinker Tưởng xăm thêm chữ Thiên Lộn chứ
  • Bazoda
    @thinker giải thích như sau: anh yêu em nhiều như sông, bao la như trời, không thể lộn được