7 Bình luận
  • buithang3058
    holy s***, VCB 1 trong những ngân hàng mình ghét nhất VN. Thế méo nào mà có thể ra được bài báo như thế kia nhỉ, có lẽ do VCB là 1 trong những ngân hàng đầu tiên tại VN.
  • cuongnguyen208
    Nhất là ngày gần tết một cực hình
  • Mr_TK
    Doanh nghiệp giờ dùng vietcom rất nhiều! Cạnh tranh giữ các chi nhanh để cướp khách của nhau cũng rất mạnh, chưa nói đến cướp khách của ngân hàng khác!
Website liên kết