Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
  • VTV
    cứ bán đất trụ sở cũ đi thì thừa tiền xây trụ sở mới, đằng này xây xong cái mới, chuyển hết sang rồi vẫn nhì nhằng giữ đất, sợ mất quyền lợi không chịu trả lại.